RPG (Reestructuració Postura Global)

Full length rear view of a fit young man

La Reeducació Postural Global neix en 1981 i és un mètode original i revolucionari de rehabilitació osteo-muscular basat sobre principis senzills: en primer lloc, tota activitat muscular estàtica o dinàmica és sempre concèntrica i comporta a un escurçament muscular, és per això que cal reeducar permanentment els músculs en estirament.

En conclusió, la Reeducació Postural Global és un mètode propioceptiu d’inhibició i està basat sobre la utilització del reflex miopàtic invers.

Les patologies que tracta i ajuda a combatre la RPG són:

 • Deformitats en columna: escoliosi, hiperlordosi, hipercifosi, rectificacions o inversions de corbes…
 • Deformitats en membres superiors i inferiors: espatlles deformades, escàpules alades, peus buits, peus plans, hallux valgus (galindons), dits en martell, genolls en valc, en var o en recurvatum…
 • patologia dolorosa de la columna: cervicàlgia, torticoli, neuràlgia cèrvico-braquial, dorsàlgia, lumbàlgia (aguda i crònica), ciàtiques, alteracions sacro-ilíaques, protusió discal, hèrnies discals, espondilolistesi…
 • Patologia articular i tendinosa: artrosi, reuma, espondilitis anquilosant, tendinitis, síndrome subacromial, manegot dels rotadors, espatlla congelat, epicondilitis (colze de tennista), retracció palmar de Dupuytren, síndrome del túnel carpià, metatarsàlgia, esperó calcani, fascitis plantar…
 • Símptomes neurològics d’origen mecànic: adormiment i formigueig a les mans, cefalees, migranyes, vertígens, desequilibri de la musculatura ocular, patologia en periné (incontinència)…
 • Disfuncions respiratòries: bloqueig inspiratori, hèrnia de hiat…

Reeducación Postural Globalmasoterapiaosteopatíasuelo-pélvicodomiciliariaondas-de-choquetraumatologiareumatologianeurologiadrenaje-linfaticoRPG

RPG (Reestructuración Postural Global)

[hr style=”1″ margin=”5px 0px 10px 0px”] Full length rear view of a fit young man

La Reeducación Postural Global nace en 1981 y es un método original y revolucionario de rehabilitación osteo-muscular basado sobre principios sencillos: en primer lugar, toda actividad muscular estática o dinámica es siempre concéntrica y conlleva a un acortamiento muscular, es por eso que hay que reeducar permanentemente los músculos en estiramiento.

En conclusión, la Reeducación Postural Global es un método propioceptivo de inhibición y está basado sobre la utilización del reflejo miopático inverso.

Las patologías que trata y ayuda a combatir la RPG son:

 • deformidades en columna: escoliosis, hiperlordosis, hipercifosis, rectificaciones o inversiones de curvas…
 • deformidades en miembros superiores e inferiores: hombros deformados, escápulas aladas, pies cavos, pies planos, hallux valgus (juanetes), dedos en martillo, rodillas en valgo, en varo o en recurvatum…
 • patología dolorosa de la columna: cervicalgia, tortícolis, neuralgia cérvico-braquial, dorsalgia, lumbalgia (aguda y crónica), ciáticas, alteraciones sacro-ilíacas, protusión discal, hernias discales, espondilolistesis…
 • patología articular y tendinosa: artrosis, reuma, espondilitis anquilosante, tendinitis, síndrome subacromial, manguito de los rotadores, hombro congelado, epicondilitis (codo de tenista), retracción palmar de Dupuytren, síndrome del túnel carpiano, metatarsalgia, espolón calcáneo, fascitis plantar…
 • síntomas neurológicos de origen mecánico: adormecimiento y hormigueo en las manos, cefaleas, migrañas, vértigos, desequilibrio de la musculatura ocular, patología en periné (incontinencia)…
 • disfunciones respiratorias: bloqueo inspiratorio, hernia de hiato…