Quí som?

Centres Cruz Navarro (CCN) és una empresa familiar fundada l’any 1975 que ofereix serveis de rehabilitació (fisioteràpia, traumatologia, reumatologia i neurologia) a la ciutat de Barcelona. Disposem de 3 centres (1250m2) en els quals treballen més de 70 professionals. Principalment atenem a pacients mutualistes, accidents de trànsit i pacients que requereixen un tractament privat.

Els nostres 4 factors claus de l’èxit:

– Millorar la qualitat percebuda pels pacients.

– Garantir la disposició de recursos humans (en especial la dels professionals  propers a pacients), potenciant el desenvolupament, motivació i implicació de les persones i les polítiques de comunicació dins l’organització.

– Disposar d’equips d’alta prestació i última generació.

– Potenciar les tecnologies de la informació, per oferir un servei més adaptat a l’entorn canviant i a les noves exigències del sector sanitari català.

Missió, visió i valors

Missió

“Prestar serveis de traumatologia i rehabilitació en l’àmbit del sector sanitari català, implantant estratègies de màxima eficiència, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos públics i privats, fent sostenible la nostra organització a llarg termini”.

Visió

“Orientar l’activitat a la màxima satisfacció dels nostres pacients i esdevenir un referent pels nostres clients”.

Valors

Són els principis bàsics que serveixen de guia a tota la nostra organització, tant en la definició de les estratègies com en el treball diari que realitza cada un dels nostres professionals.

Qualitat: honestedat, ètica professional, eficàcia, competència, confidencialitat, innovació i millora.

Equitat: amb els pacients, el personal i les institucions.

Respecte: amb els pacients, entre companys, a la intimitat i a les creences.

L’Alta Direcció de CENTRES CRUZ NAVARRO, dins la seva estratégia i, conscient de la necessitat de disposar d’un Sistema de Qualitat útil i avantatjós per a l’organització es compromet a:

  • Desenvolupar uns serveis adients als requeriments sol·licitats, equip i professionalització de l’empresa, per aconseguir una gestió integrada per un objectiu principal: la major satisfacció possible del usuari/client.
  • Realitzar els serveis adequadament i correctament, amb la finalitat d’obtenir uns resultats que satisfacin a totes les parts interessades i millorin la percepció d’aquesta dins la societat, alhora que s’acompleixen tots els requeriments legals i normatius aplicables en tot moment.
  • Dotar al personal i als diferents departaments de les eines necessàries pel correcte desenvolupament de l’activitat.
  • Formar continuadament a la gent de l’organització per aconseguir una major implicació personal i major assoliment dels objectius.
  • Realitzar un procés de millora continua i innovació mitjançant la revisió periòdica de la nostra organització, de les nostres activitats, del nostre sistema de gestió i de la política d’empresa, per aconseguir el lideratge que es vol assolir.

Direcció