Fisioteràpia

La fisioteràpia és l´art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic (calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat). A més, la fisioteràpia inclou la realització de proves elèctriques i manuals per determinar el grau d´afectació de la innervació i força muscular, proves per determinar les capacitats funcionals, l´amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajuts diagnòstics pel control de l’evolució.

Les patologies que tracta i ajuda a combatre la fisioteràpia són:

  • Neurologia: ciàtica, hèrnia de disc, hemiplègies, esclerosi múltiple, parkinson, paràlisis nervioses, TCE, lesió medul·lar.
  • Traumatologia i ortopèdia: esquinços, fractures, luxacions, ruptures musculars, lesions esportives, desviacions de la columna, recuperació postoperatòria.
  • Reumatologia: artrosi, artritis, fibromiàlgia, calcificacions, osteoporosi, espondiloartritis.
  • Oncologia: linfedemes post-mastectomies.