Fisioteràpia a empreses

Centres Cruz Navarro apropa la fisioteràpia a les mateixes dependències de les organitzacions empresarials

Centres Cruz Navarro, centres de fisioteràpia a Barcelona, apropa la fisioteràpia a les mateixes dependències de les organitzacions empresarials, oferint un equip de fisioterapeutes d’àmplia experiència, així com una organització capaç de gestionar de forma eficient i sostenible les necessitats de l’empresa.

En els últims anys, s’han fet molts estudis d’avaluació dels efectes de la fisioteràpia en la salut dels treballadors i els resultats no poden ser més eloqüents: els beneficis tant pel treballador com per l’empresa són múltiples. Entre aquests, destaquem el de la Fundació Mapfre Medicina on es diu que les malalties de l’aparell locomotor provoquen el número més elevat d’absentisme laboral. O els estudis que diuen que els problemes d’esquena (cervicàlgia, dorsàlgia, lumbàlgia) són la segona causa d’absentisme (després de la grip).

Millores clau pel treballador:

 • En general, prevenció i disminució del dolor d’esquena (cervicàlgia, dorsàlgia o lumbàlgia).
 • En tasques d’esforç físic, disminució de la tensió muscular, la fatiga i l’ansietat.
 • En tasques directives, disminució de l’estrès, millora de la concentració.

Altres millores pel treballador gràcies a la fisioteàpia:

 • Millora la qualitat de vida.
 • Disminueix els mals de cap i migranyes.
 • Afavoreix la circulació sanguínia.
 • Alleuja la tensió muscular comuna al coll, les espatlles, els braços i els canells per l’ús constant del teclat de l’ordinador i el ratolí.
 • Millora la concentració mental.
 • Augmenta la motivació i el compromís.

Millores per l’empresa:

 • Reducció de l’absentisme laboral, ja que una de les principals causes d’absentisme laboral són els problemes d’esquena.
 • Els treballadors augmenten la seva productivitat  i eficàcia.
 • Li dóna valor afegit a l’empresa i millora la seva imatge.
 • Estalvia despeses gràcies a l’increment en la productivitat i motivació personal.
 • Promou un millor ambient laboral ja que els treballadors es trobaran més relaxats i satisfets.
 • Estalvia despeses generades per baixes de malaltia i absentisme laboral.
 • Redueix costos associats amb malalties originades per estrès.
 • Disminueix possibles reclamacions originades per l’esforç.
 • Millora la salut dels treballadors.
 • Els empleats se senten valorats i estimats per l’empresa.