Drenatge limfàtic

Physiotherapist massaging patient

El sistema limfàtic és el component especialitzat del sistema circulatori, distribuït per tot l’organisme, amb l’objectiu de transportar limfa des dels teixits intersticials fins al venós.

El Drenatge Limfàtic és una tècnica que s’utilitza per reabsorbir l’excés de substàncies de l’espai intersticial,  drenar-lo i transportar-lo fins al sistema vascular.

Les patologies més freqüents són:

  • Limfoedemes, flevoedemes, lipedemes, edemes post-operatoris, trastorns d’origen reumàtic.