Les tendinopaties (tendinitis i tendinosis amb o sense calcificació) són una de les causes més freqüents de dolor articular en els braços i cames. Quan la rehabilitació no aconsegueix eliminar el dolor és el moment de realitzar tractament amb Ones de Xoc. Les Ones de Xoc tenen un efecte analgèsic i regenerador sobre el tendó afectat. Mitjançant l’ efecte de la mecanotransducció estimula els factors de creixement, crea nous vasos sanguinis, ajuda a diferenciar les cèl·lules mare i genera una anestèsia del dolor provocant una autocuració de la zona afectada. El tractament amb ones de xoc és ràpid i té alta efectivitat. La major part dels casos necessiten entre 3 i 5 tractaments distribuïts en períodes de 15 dies.